Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu proizvođačima svinja većih klaoničkih težina

Vlada Republike Hrvatske usvojila je izmjene Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina koji su pretrpjeli gubitke zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

Što se mijenja?

Produženo je razdoblje prihvatljivosti grla. Odnosno, svinjogojci koji su svinje većih završnih težina otpremili na klanje iz objekata u zoni ograničenja u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2024. godine mogu sada pristupiti državnoj potpori. Isto tako, povećana su financijska sredstva za provođenje Programa i ona sada iznose 7.000.000 eura.

Tko se može prijaviti?

Za potporu se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • Upisana su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • upisana su u Registar objekata (farmi)
  • objekti u kojima drže svinje nalaze se u zoni primjene mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge
  • isporučili su grla svinja s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene klaonice za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge

Prihvatljiva grla tovnih svinja su ona koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • isporučena su s farmi u zoni ograničenja upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene klaonice za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. siječnja 2024.
  • imaju evidentirano izlučenje na klanje u JRDŽ-u
  • u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja imaju utvrđenu masu toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategorije T1 ili T2

Za potporu je prihvatljivo do 500 grla tovnih svinja po korisniku, a iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 2,15 eur/kg težine živih svinja.

Kako se utvrđuje iznos potpore?

Iznos potpore se utvrđuje tako da se pomnoži težina grla živih svinja isporučenih izravno u klaonicu i jediničnog iznosa od 2,15 eura/kg , a zatim se taj iznos umanji za druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ako oni postoje.

Težina živih svinja procjenjuje se na masi do prvih 500 svinjskih trupova koji zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti grla za ovu potporu. Pritom, u izračunu težine živih svinja koristi se prosječan randman od 78% prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Kako se podnosi zahtjev?

Zahtjev za potporu se podnosi putem AGRONET sustava ili u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  Rok za podnošenje je od 26. veljače do 8. ožujka 2024. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti i potpisanu/ovjerenu Izjavu koju možete pronaći na poveznici.

Više informacija možete pronaći na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG stranici.
Loading...