Koji su natječaji planirani u 2023. godini?

Plan uključuje prve natječaje u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027., koji su Hrvatskoj odobreni od strane Europske komisije.

Natječaji u prvom kvartalu

Već u prvom kvartalu ove godine korisnici mogu očekivati objavu natječaja iz Strateškog plana – i to u sklopu intervencije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, potporu prenošenju znanja i pružanju savjetodavnih usluga, a po potrebi će se osigurati i sredstva za obnovu poljoprivrednog potencijala stradalog uslijed prirodnih nepogoda.
Kroz intervenciju 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje omogućuje se dodjela potpore za ugovaranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kako bi poljoprivrednici lakše prebrodili štete koje nastaju kao posljedica prirodnih nepogoda, bolesti životinja, bolesti bilja ili zagađenja okoliša. Predmet potpore je premija osiguranja za police osiguranja koje pokrivaju gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika: nepovoljnih klimatskih prilika i /ili bolesti životinja.
Cilj intervencije 73.02. Obnova poljoprivrednog  potencijala je osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvora prihoda stanovništvu ruralnih prostora narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

Natječaji u drugom kvartalu

Tijekom drugog kvartala korisnici mogu očekivati objavu natječaja u sklopu intervencija za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija te za LEADER (CLLD) pristup.
Povećanje vrijednosti proizvoda te zaštita istog s oznakom kvalitete dovodi do prepoznatljivosti proizvoda i spremnosti potrošača na plaćanje više cijene. Upravo se kroz intervenciju 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete nastoji potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje u sustavima kvalitete. Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda.
Intervencija 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu uključuje informativne i promotivne aktivnosti za tržište EU-a koje provode skupine proizvođača za poljoprivredne ili prehrambene proizvode obuhvaćene sustavima kvalitete u skladu sa EU zakonodavstvom, nacionalnim sustavom kvalitete i sustavima ekološke proizvodnje. Ova intervencija ima za cilj naglasiti dodatnu kvalitetu ili druga posebna svojstva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bez zavaravanja potrošača i davanja prednosti tim proizvodima samo radi njihovog podrijetla. Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.
Cilj intervencije 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija je udruživanje poljoprivrednih proizvođača s manjom proizvodnjom u proizvođačke organizacije. Time bi im se olakšao izlazak na tržište te bi se doprinijelo njihovoj konkurentnosti na tržištu. Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.
Također, u drugoj polovici 2023. godine poljoprivrednike očekuju i, između ostalog, prvi natječaji za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, potpore za male poljoprivrednike te razvoj poslovanja u ruralnim područjima.
Poboljšanje ukupne učinkovitosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava poticat će se putem Intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 EUR ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.
Potpora za opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava provodit će se kroz Intervenciju 73.12 Potpora malim poljoprivrednicima. Povećanjem dodane vrijednosti proizvodnje postiže se konkurentnost u poljoprivrednom sektoru. Stoga se pruža podrška malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima  koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika od 3.000 – 10.000 EUR-a SO 10.000 EUR-a SOako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.
Kroz Intervenciju 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima ulaže se u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti s ciljem unaprijeđenja gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanja i stvaranja novih radnih mjesta i povećanja prihoda gospodarskih subjekata. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva.
Za navedene mjere osigurano je gotovo 3,8 milijardi EUR, pri čemu je Vlada RH podignula stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % te na taj način povećala ukupan iznos za hrvatsku poljoprivredu za 103,5 milijuna EUR.
Više informacija o indikativnom planu objave natječaja možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije o natječajima pratite na našoj stranici e-OPG!
Loading...