Počelo podnošenje Jedinstvenih zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere

Agencija za plaćanja (APPRRR) započela je primati Jedinstvene zahtjeve za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2024. godinu. Poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev do 15. svibnja 2024. godine.

Kako podnijeti zahtjev?

Poljoprivrednici mogu samostalno elektronički popuniti zahtjev putem AGRONET sustava. Tiskani primjerak ispunjenog zahtjeva potrebno je dostaviti osobno ili poštom podružnici Agencije. Zahtjev se može podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

Poljoprivrednicima koji nemaju mogućnost samostalnog popunjavanja zahtjeva pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere

Podsjećamo, Izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjere ruralnog razvoja dva su instrumenta unutar ZPP-a usmjerena na podršku poljoprivrednicima i razvoj ruralnih područja.

Izravne potpore su financijska sredstva koja se dodjeljuju poljoprivrednicima s ciljem stabilizacije njihovih prihoda i osiguravanja ekonomske održivosti poljoprivrede. Dio su prvog stupa ZPP-a i uključuju različite oblike plaćanja, kao što su osnovna plaćanja po površini, plaćanja za mlade poljoprivrednike i ekološka plaćanja.

IAKS mjere ruralnog razvoja dio su drugog stupa ZPP-a i fokusirane su na dugoročnu održivost ruralnih područja kroz različite programe i projekte. Primjeri IAKS mjera uključuju financiranje modernizacije poljoprivrednih gospodarstava, poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije, i podupiranje razvoja lokalnih zajednica.

Više informacija pronađite na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sve bitne informacije za poljoprivrednika, pratite na e-OPG stranici.
Loading...