Podsjetnik korisnicima IAKS mjera iz Strateškog plana

Navodimo neke od novosti u novom Strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike za pojedine intervencije.

U Intervenciji 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, operaciji Dobrobit životinja u govedarstvu od 2023. godine uvedena je nova kategorija životinja – rasplodne junice za Područja dobrobiti Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno. Novi korisnici imaju obvezu vođenja točne i redovite evidencije te provođenja svih preuzetih obveza iz ove operacije.

U istoj intervenciji, operaciji Dobrobit životinja u svinjogojstvu od 2023. godine uvedeno je nekoliko novosti u kategorijama Odbijena prasad i Svinje za tov. Kod područja dobrobiti Poboljšana skrb (za kategoriju Odbijena prasad) uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 90 % životinja ima neoštećeni rep te se ovaj zahtjev mora kombinirati s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.

Kod područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja moraju se ispuniti sljedeći zahtjevi:

  • Povećanje podne površine za 15% (kod krmača i nazimica)
  • Obogaćivanje ležišta.

Također, kod odbijene prasadi kod zahtjeva Obogaćivanje ležišta, uz dosadašnju obvezu da se ležište obogati propisanim količinama slame, sada je moguće umjesto toga osigurati jedan predmet za obogaćivanje ležišta (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.

U operaciji Dobrobit životinja u peradarstvu kod kategorije životinja Brojleri za zahtjev smanjene gustoće naseljenosti obveza je osigurati u bilo kojem trenutku gustoću naseljenosti do najviše 30 kg mase brojlera/m2.

Vrlo je važno vođenje točne i redovite evidencije te njeno dostavljanje Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako je propisano Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu za sve intervencije koje su prijavljene na Jedinstvenom zahtjevu i za koje su preuzete obveze.

Osim navedenoga, od 2023. godine u intervenciji 70.04. Ekološki uzgoj novost je da se korisnicima operacije Prijelaz na ekološki uzgoj za troškove certificiranja za prvih 10 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva isplaćuje dodatnih 60 EUR/ha, a korisnicima operacije Održavanje ekološkog uzgoja za troškove certificiranja za prvih 5 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva dodatnih 60 EUR/ha.

Također, u intervenciji 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima došlo do izmjena stope degresivnosti te su korigirani iznosi potpore.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u !
Loading...