Podsjetnik poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjev za potporu za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potpore u 2023. godini za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda provode koncept proizvodnje koji ima za cilj ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti.

Prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu prilikom provedbe intervencije 31.06. Konzervacijska poljoprivreda tijekom proizvodne godine,  od 15.8.2022. do 1.10.2023., korisnik je u tehnološkom smislu obvezan:

  • Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće
  • Provoditi minimalno dvopoljni plodored, odnosno na svakoj ARKOD parceli u godini zahtjeva nakon glavnih usjeva uzgajati sekundarne usjeve
  • Nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom
  • Održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Poljoprivrednici koji se spremaju na žetvu imaju obvezu osiguravanja potpune pokrivenosti tla oranične površine biljnim ostacima ili zelenim pokrovom nakon svih radnih zahvata. Također, poljoprivrednu površinu, i onu na kojoj je obavljena žetva, a do naredne sjetve, potrebno je održavati od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Na oraničnim površinama, korisnik intervencije 31.06. Konzervacijska poljoprivreda, u obvezi je provoditi minimalno dvopoljni plodored na svakoj ARKOD parceli. Sekundarni usjevi poput postrnih usjeva i zelenih pokrovnih usjeva, mogu predstavljati sastavnice plodoreda.

Korisnik intervencije 31.06. u godini zahtjeva uz navedeno je obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu Konzervacijska poljoprivreda.

Također, korisnik je dužan voditi evidenciju o provedbi svih obveza prema propisanom Obrascu 4. iz Priloga 4. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...