Podsjetnik poljoprivrednicima koji su podnijeli zahtjev za proizvodno vezanu potporu za voće, povrće i šećernu repu u 2023. godini

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za proizvodno vezanu potporu za voće, povrće i šećernu repu za 2023. godinu obve su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti dokaze o isporučenoj količini ploda.

Između ostalog, Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 25/23., 51/23. i 56/23.) je propisano kako korisnici PVP za voće, povrće i šećernu repu moraju u 2023. godini isporučiti minimalnu količinu voća, povrća i šećerne repe po hektaru za svaku prihvatljivu vrstu, a minimalna isporučena količina koju poljoprivrednik mora dokazati propisana je Pravilnikom.

Korisnik proizvodno vezane potpore za voće, povrće i šećernu repu, obavezan je dostaviti Agenciji za plaćanja dokaze o isporučenoj količini ploda najkasnije do 31. siječnja 2024. godine kako bi ostvario potporu. Ako korisnik ne dostavi valjane dokaze do navedenog datuma, proizvodno vezana potpora mu neće biti isplaćena.

Za pravne osobe i OPG obveznike upisa u Registar poreznih obveznika, dokazi o isporučenoj količini voća i povrća su računi, otpremnice, skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika.

Za OPG i SOPG koji nisu obveznici prijave u Registar poreznih obveznika, dokazi o isporučenoj količini voća i povrća su podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a. OPG su evidenciju obvezni voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

Za voće i povrće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

Za pravne osobe i OPG obveznike upisa u Registar poreznih obveznika dokaz o isporučenoj količini šećerne repe jesu računi ili otpremnice, a za korisnika koji je ujedno proizvođač i prerađivač šećerne repe, dokaz o isporučenoj količini šećerne repe je skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje.

Za OPG i SOPG koji nisu obveznici prijave u Registar poreznih obveznika dokazi o isporučenoj količini šećerne repe su podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...