Potpore za uzgoj izvornih pasmina peradi – otvorene prijave

Sukladno najnovijim smjernicama Pravilnika o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za period 2024.-2026., otvorene su prijave za podnošenje Zahtjeva za potporu uzgoju izvornih pasmina peradi za tekuću godinu. Prijave su otvorene danas, 25. ožujka 2024. godine.

Tko se može prijaviti

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i posjednici uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Dodatno, korisnici potpore moraju provesti određene biosigurnosne mjere kako je navedeno u Naredbi o provedbi i financiranju mjera za sprječavanje, kontrolu i nadziranje bolesti životinja.

Uvjeti i iznos potpore

Potpora je dostupna za uzgojno valjane kljunove izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kukmice i zagorskog purana. Važan uvjet je sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine što je dokazivo upisom u Središnji popis matičnih jata.

Korisnici su također obvezni voditi Očevidnik i dostaviti presliku Očevidnika u područni ured Centra za stočarstvo HAPIH-a do 15. listopada godine podnošenja zahtjeva.

Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu iznosi 15,00 eura za zagorskog purana, dok je za ostale spomenute pasmine kokoši iznos 6,00 eura po kljunu. U slučaju prekoračenja zatraženih sredstava u odnosu na dostupna, iznosi potpora će se proporcionalno umanjiti među korisnicima, uzimajući u obzir raspoloživa sredstva.

Kako se prijaviti

Zahtjev za potporu podnosi se kroz AGRONET sustav. Nakon popunjavanja elektroničkog obrasca, podnositelji su obvezni isprintati obrazac, potpisati ga, i poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju u kojoj se nalazi sjedište podnositelja.

Više informacija na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sve bitne informacije, pratite na e-OPG stranici.
Loading...