Povoljniji uvjeti obrtnih sredstava za poljoprivredu i preradu

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je povoljnije uvjete  novopokrenutoj kreditnoj liniji namijenjenoj financiranju obrtnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Jedna od bitnijih stavki jest da je prilagođen minimalni iznos kredita sa dosadašnjih 100.000 EUR na 25.000 EUR.

Time bi se osigurao kontinutet u financiranju potreba za obrtnim sredstvima većem broju krajnjih primatelja koji mogu realizirati do najviše dva kredita ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR.

Novu kreditnu liniju „Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu“ provodi HBOR, a ugovaranje kredita moguće je do zaključno 31. prosinca 2023. godine.

Korisnici kredita mogu biti poslovni subjekti privatnog sektora u rangu mikro, malog i srednjeg poduzetništva (trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivreda gospodarstva, zadruge, proizvođačke organizacije ili druge pravne osobe) koje se aktivnom bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom.

Kredit je namijenjen financiranju obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostali opći troškovi tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).

Svi potencijalni primatelji kredita mogu podnijeti zahtjev za financiranjem putem mrežnog obrasca.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).
Sve bitne informacije pratite na e-OPG platformi!
Loading...