Predstavljanje e-OPG digitalne platforme

e-OPG je digitalna platforma namijenjena hrvatskim poljoprivrednicima, a izrađena je u sklopu projekta FAIRshare. FAIRshare je projekt unutar programa EU Horizon 2020, čiji je sveobuhvatni cilj osigurati da poljoprivredni savjetnici i njihove organizacije učinkovito koriste digitalne alate i usluge za potporu produktivnijoj i održivoj poljoprivredi, a projekt objedinjuje mnoštvo različitih digitalnih alata i aplikacija. Jedan od glavnih ciljeva projekta je osigurati inventar postojećih digitalnih alata diljem Europske unije te izraditi sveobuhvatan online katalog koji će sadržavati najmanje 200 digitalnih alata koje poljoprivrednici i poljoprivredni savjetnici mogu koristiti. Platforma e-OPG izrađena je po uzoru na austrijski model „My Farm-My Way“, digitalnu platformu čija je glavna svrha povezivanje poljoprivrednika i poslovnih poduzeća u poljoprivrednom i šumarskom sektoru kroz razmjenu znanja i iskustava. My Farm-My Way predstavlja izvor korisnih informacija za poljoprivrednike koji žele međusobno razmjenjivati znanje te dobiti pristup novim praksama ili procesima u poljoprivrednom sektoru. S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji digitalna platforma koja objedinjava različite korisne informacije iz poljoprivrednog sektora te istovremeno služi kao sredstvo umrežavanja poljoprivrednika, razvijena je e-OPG digitalna platforma.

e-OPG sadrži pregled otvorenih natječaja, inovativnih i održivih poljoprivrednih projekata i poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj i EU, poljoprivrednog zakonodavstva, uspješnih priča hrvatskih poljoprivrednika, kalendarski pregled aktivnosti u poljoprivrednom sektoru, pregled širokog spektra aplikacija razvijenih u sklopu FAIRshare projekta te prijenos znanja putem članaka i webinara.

Cilj digitalne platforme e-OPG je olakšati inovacije, umrežavanje i obrazovanje, stvoriti prostor u kojem su inovativna poljoprivredna gospodarstva i održivi poljoprivredni poslovni modeli inspiracija za ostale poljoprivrednike te razmjena relevantnih informacija i znanja prema poljoprivrednicima, ali i među poljoprivrednim savjetnicima.

Loading...