Projekt FAIRshare

FAIRshare je projekt u sklopu programa EU Obzor 2020, čiji je sveobuhvatni cilj osigurati da poljoprivredni savjetnici i njihove organizacije učinkovito koriste digitalne alate i usluge za potporu produktivnijoj i održivoj poljoprivredi, a projekt objedinjuje mnoštvo različitih digitalnih alata i aplikacija.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je osigurati inventar postojećih digitalnih alata i usluga podrške diljem Europske unije te izraditi sveobuhvatan online katalog koji će sadržavati najmanje 200 digitalnih alata kojima poljoprivrednici mogu pristupiti i koristiti ih.

IPS Konzalting će u sklopu FAIRshare projekta razviti User Case (UC), odnosno hrvatsku verziju digitalne platforme temeljenu na austrijskom modelu “My Farm, My Way”.

Zbog sve većeg širenja digitalizacije u različite segmente gospodarstva, pa tako i u poljoprivredni sektor, razvoj digitalnog alata e-OPG imat će veliki značaj za sve dionike poljoprivrednog sektora, uključujući mlade poljoprivrednike i žene poljoprivrednice, poljoprivredne savjetnike, AKIS korisnike, kreatore politika, ali i opću javnost.

Digitalna platforma sadržavat će pregled inovativnih i održivih poljoprivrednih projekata i poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, kalendarski pregled aktivnosti u poljoprivrednom sektoru, prijenos znanja putem članaka i webinara, pregled aplikacija FAIRshare projekta, alat za umrežavanje, mogućnost osposobljavanja poljoprivrednih savjetnika te različite webinare i farminare.

Ciljevi hrvatske digitalne platforme su olakšati inovacije, umrežavanje i obrazovanje, stvoriti prostor u kojem su inovativna poljoprivredna gospodarstva i održivi poljoprivredni poslovni modeli inspiracija za ostale poljoprivrednike te razmjena relevantnih informacija i znanja prema poljoprivrednicima, ali i među savjetnicima.

Projekt okuplja 36 partnera iz različitih europskih regija (sjeveroistočna, jugoistočna, zapadna i središnja Europa) koji pripadaju akademskoj zajednici, istraživačkim i obrazovnim institucijama te poljoprivrednom i poduzetničkom sektoru.


Loading...