Projekt NUTRI2CYCLE

Nutri2Cycle projekt će osigurati važna dostignuća za održivo i učinkovito upravljanje prirodnim resursima. Europsku poljoprivrednu proizvodnju još uvijek karakteriziraju visoki ukupni doprinos emisijama stakleničkih plinova te neučinkovitom oporavku ugljika i ponovnoj uporabi glavnih biljnih hranjivih tvari (dušik, fosfor). Predmetni projekt analizira trenutne tokove dušika (N), fosfora (P) i ugljika (C) odnosno postojeće tehnologije njihovog upravljanja na različitim poljoprivrednim gospodarstvima diljem Europe te istraživanjem okolišnih problema povezanih s ovim tehnologijama. Ponovno iskorištavanje dušika i fosfora na farmama može biti značajno unaprijeđeno kroz stvaranje kvalitetnijih sinergija između uzgoja životinja i proizvodnje usjeva. Navedena poboljšanja olakšat će povrat ugljika u tlo i smanjiti emisije stakleničkih plinova uz mogućnost kombiniranja s proizvodnjom energije za vlastitu potrošnju na farmi.

Projekt Nutri2Cycle planira procijeniti cjelokupni lanac vrijednosti – od poljoprivrednika do krajnjih korisnika. Rezultati dobiveni na odabranim farmama bit će distribuirani na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz sveobuhvatnu mrežu regionalnih operativnih skupina, nacionalnih radnih skupina i brojnih drugih europskih dionika.

Projekt okuplja vodeće stručnjake u području zatvaranja ciklusa hranjiva koji imaju bogato iskustvo iz brojnih prethodnih nacionalnih i europskih projekata, uključujući i EIP-Focus grupu za recikliranje hranjivih tvari koju je koordinirala Europska komisija. Projektni konzorcij sastoji se od 19 partnera iz 12 zemalja EU-a uključujući pritom istraživačke institute i sveučilišta, farmerske skupine, agro-poslovne stručnjake i EU nevladine organizacije koje promiču kružno gospodarstvo.


Loading...