Projekt SEA2LAND

Projekt SEA2LAND ima za cilj pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. U tu će svrhu projekt SEA2LAND raditi na poboljšanju i prilagodbi tehnologija za recikliranje hranjivih tvari za proizvodnju bio-gnojiva iz ribljeg otpada.

SEA2LAND projekt će optimizirati tehnologije poput naprednog kompostiranja, biosušenja, smrzavanja i ekstrakcije, proizvodnje algi, pirolize, membranske tehnologije, ekstrakcije hitina, termo-mehaničke frakcionacije te enzimatske hidrolize. Ove tehnologije će u konačnici generirati biološka (bio-based) i priilagođena (tailor-made) gnojiva kako za lokalne usjeve, tako i za izvoz.

Temelj projekta je regionalna proizvodnja bio-gnojiva u lokalnom i kružnom okviru kroz razvoj demonstracijskih pilota koji se mogu replicirati u cijeloj Europi. Projekt predlaže primjenu više od 10 tehnologija u 7 demo postrojenja na 6 reprezentativnih područja ribarstva (Sjeverni, Baltički, Atlantski, Kantabrijski, Mediteranski i Jadranski).


Loading...