Što su specijalizirana gnojiva?

S obzirom na globalna događanja, teško je ne primijetiti kako cijene gnojiva predstavljaju značajan izdatak u poslovanju poljoprivrednika. S tim na umu, gnojidbu je potrebno primijeniti što je moguće efikasnije kako bi se zadovoljile potrebe kulture za hranjivima, ali i kako bi se održala profitabilnost proizvodnje. U posljednje vrijeme zbog svjetskih kriza došlo je do naglog skoka cijena goriva, što je direktno utjecalo i na značajno povećanje cijena gnojiva.

Analiza tla i poznavanje bilance hranjiva na poljoprivrednom zemljištu pomaže u preciznom izračunavanju potreba tla i kulture za hranjivima kako bi postigli željene prinose.

Specijalizirana gnojiva (eng. TMF – tailor-made fertilizers) su gnojiva prilagođena nutritivnim potrebama specifične kulture uzimajući u obzir tip tla, plodnost i stav tla, uvjete uzgoja i gnojidbene navike i prakse. Specijalizirana gnojiva su proizvedena sa specifičnim definiranim sastavom (od strane krajnjeg korisnika), nastala kombiniranjem gnojiva na biološkoj osnovi i mineralnih gnojiva kako bi se zadovoljili zahtjevi usjeva, plodnosti tla i/ili gnojidbenog plana.

U odnosu na bio-gnojiva, specijalizirana gnojiva osim organske komponente gnojiva nastale tehnološkom preradom nusproizvoda organskog podrijetla sadrže i mineralnu komponentu kao „nadopunu“ za hranjiva potrebna za kompletnu formulaciju. S druge strane, u odnosu na mineralna gnojiva, ovakav tip gnojiva sadrži organsku komponentu koja je dobivena iskorištavanjem nusproizvoda organskog podrijetla, što daje gnojivu dodatnu vrijednost s aspekta održivosti.

Slika 1. (Izvor: freepik.com)

SEA2LAND je inovacijski projekt financiran od strane EU (program Obzor 2020) koji ima za cilj pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. U tu će svrhu projekt SEA2LAND raditi na poboljšanju i prilagodbi tehnologija za recikliranje hranjivih tvari za proizvodnju bio-gnojiva, između ostalog i specijaliziranih gnojiva iz ribljeg otpada.

Tvrtka Fertinagro iz Španjolske će u sklopu SEA2LAND projekta proizvesti specijalizirana gnojiva na bazi prerađenih nusproizvoda ribarske industrije. Dobivena gnojiva koristit će se za formiranje Integriranih Gnojidbenih Programa (eng. Integral Fertilization Program – IPF) sukladno potrebama tla i kultura za specifične odabrane geo-klimatske zone. Programi imaju za cilj smanjiti ugljični otisak korištenja gnojiva. Implementacijom programa poljoprivrednik postiže povećanje prinosa i podiže otpornost usjeva na stresove prouzrokovane biotskim i abiotskim čimbenicima što rezultira većom dobrobiti za poljoprivrednika.

Loading...