U pripremi 84 javna natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Do sada je objavljeno 244 javna natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 58 tisuća ha, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 84 novih javnih natječaja. U slučaju da jedinice lokalne samouprave to ne učine sukladno rokovima propisanima Zakonom, Ministarstvo preuzima raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, a već do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 14 JLS-ova.
U odnosu na zadnje izvješće prošlog mjeseca objavljeno je 15 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a 20 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje.
S ciljem ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava na način da su  održane  radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave na temu provedbe natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.
Ministarstvo će na službenoj stranici mjesečno izvještavati o napretku u raspolaganju zemljištem u vlasništvu države te povećati dostupnost odgovora na otvorena pitanja i dodatna pojašnjenja javnosti.
Sa izmjenama i dopunama Zakona propisuje se žurno raspisivanje javnih natječaja za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, kao i sustav bodovanja sukladno strateškim prioritetima, pri čemu najveći broj bodova ostvaruju oni koji ostvaruju višu dodanu vrijednost  (proizvodnja, prerada…) poput sektora mliječnog govedarstva, dosadašnji posjednici, domicilni te mladi nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Također se propisuje i pravo prvokupa od strane RH po isteku moratorija, obveza i rok dostave odnosno izrade i kontrole Gospodarskog programa, dodatne kontrole raspolaganja te prekršajne odredbe za neovlašteno korištenje i nedostavljanje izvješća o istom, a uvest će se i elektronička provedba javnog natječaja za zakup.
Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/objavljena-244-javna-natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-i-u-pripremi-jos-84/6095
Sve bitne informacije pratite na našoj stranci e-OPG!
Loading...