Tihana Kušan
Moja uspješna priča:

OPG osnovan je 2013. godine te sam u početcima uz bavljenje poljoprivredom radila i u trgovini. U početku se gospodarstvo sastojalo od samo 6 krava, no kako je vrijeme odmicalo i broj se povećavao. Zbog povećanja posla morala sam dati otkaz u trgovini i staviti poljoprivredu kao primarnu djelatnost. Danas se OPG sastoji od 60 grla stoke od kojih je 34 mliječne krave, ostalo su junice i ženska telad. Asortiman proizvoda se sastoji isključivo od mlijeka koje predajem mljekari Vindija d.o.o.

Motivacija za bavljenje poljoprivredom

Odrasla sam u centru grada te sam se nakon udaje preselila na selo i tada se rodila ljubav prema životinjama i poljoprivredi, jer se svekrva isto bavila time pa sam u početku radila uz nju.

Glavne prepreke s kojima se suočavam u poslovanju i proizvodnji

Najveće prepreke su administracija (previše papirologije), velike cijene repromaterijala, strojeva, zemlje, a cijena mlijeka sve niža.

Najbolji poslovni savjet

Najbolji poslovni savjet koji sam dobila je da znam da se naradiš i nemaš slobodnog dana ali na kraju svega radiš to sve samo za sebe.

Jeste li korisnici EU mjera? Da li su Vam EU mjere pomogle u poslovanju?

Korisnik sam EU mjera te sam kroz par natječaja dobila sredstva od EU koja su mi mnogo pomogla u poslovanju.

Planovi za razvoj poljoprivrednog gospodarstva

Trenutni plan i fokus je na izgradnji nove štale pošto je stara oštećena u potresu. U novoj štali će nam i sama proizvodnja biti olakšana.

OSOBNA KARTA

Ime i prezime

Tihana Kušan

Dob

53

Mjesto

Komarevo Gornje

Zanimanje

Veterinarski tehničar

Proizvodnja

Proizvodnja mlijeka i hrane za krave

Površina

50 ha

Agro-savjet

U budućnosti će poljoprivreda biti sve bitnija tako da potičem svakoga tko se želi baviti time da se bavi, jer je to proizvodnja hrane, a hrane će uvijek trebati.

Loading...