Podnošenje zahtjeva za potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
Od 15. do 30. travnja 2023. godine moguće je podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.
Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.
Ukupna omotnica od 5.000.000,00 HRK/ 663.614,04 EUR proporcionalno će se raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 HRK/0,03 EUR po kilogramu isporučenih nusproizvoda.
Više informacija kao i potrebne obrasce možete pronaći na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećoj poveznici:
https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-zbrinjavanje-nusproizvoda-zivotinjskog-podrijetla-od-15-do-30-travnja-2023/
Sve bitne informacije pratite na našoj web stranici e-OPG!
Loading...