Na temelju Zakona o zakupu poljoprivrednog zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Prema Pravilniku, sudionici, odnosno podnositelji ponude, mogu ostvariti različit broj bodova ovisno o vrsti poljoprivredne proizvodnje kojom se bave.

Kriteriji bodovanja s obzirom na vrstu poljoprivredne proizvodnje podijeljeni su na:

  • Mliječno govedarstvo – 30 bodova
  • Stočarstvo – 25 bodova
  • Trajne nasade i/ili proizvodnju povrća i/ili proizvodnju šećerne repe i/ili sjemenarstvo i rasadničarstvo – 25 bodova
  • Kombiniranu ratarsku i stočarsku proizvodnju – 25 bodova
  • Tovno stočarstvo – 20 bodova
  • te ostale vrste poljoprivredne proizvodnje – 15 bodova

U nastavku teksta slijedi detaljnije pojašnjenje svakog pojedinog kriterija bodovanja.

Mliječno govedarstvo

30 bodova ostvaruje ponuditelj koji se bavi mliječnim govedarstvom i isporučuje mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Ponuditelj mora ispunjavati i sve druge podkriterije unutar navedenog kriterija. Dakle, mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat. Također, od ukupnog broja krava na gospodarstvu, na dan objave javnog natječaja više od 50 % njih mora pripadati mliječnim i/ili kombiniranim pasminama. Naposljetku, da 12 mjeseci prije objave javnog natječaja nije ispunjen uvjet o odnosu prosječnog broja grla stoke i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba ili države (1 ha oranice ili livade po grlu; 2 ha pašnjaka po grlu; 3,3 ha krških pašnjaka po grlu).

Stočarstvo

25 bodova ostvaruje ponuditelj koji se bavi stočarstvom. Prvi kriterij za ostvarivanje bodova u ovom sektoru je da na dan objave javnog natječaja više od 30 % uvjetnih grla ponuditelja i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili više od 10 % uvjetnih grla ponuditelja i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja. Drugi kriterij za ostvarivanje bodova glasi da do objave javnog natječaja nije ispunjen uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja te njegovih povezanih osoba kao i u vlasništvu države u razdoblju od 12 mjeseci prije objave javnog natječaja ( 1,0 ha oranice ili livade po grlu; 2,0 ha pašnjaka po grlu; 3,3 ha krških pašnjaka po grlu ).

Trajne nasade, proizvodnja povrća i šećerne repe, sjemenarstvo, rasadničarstvo

25 bodova ostvaruje ponuditelj koji ima trajne nasade i/ili se bavi proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe i/ili sjemenarstvom i rasadničarstvom pod uvjetom da je najmanje 20 % ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima ponuditelja i svih njegovih povezanih osoba upisanih u ARKOD ili da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom s preradom pri čemu je udio prerađenog primarnog proizvoda u godini koja prethodi godini objave natječaja najmanje 30 %.

Kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja

Za kombiniranu ratarsku i stočarsku proizvodnju ponuditelj ostvaruje 25 bodova pod uvjetom da do objave javnog natječaja nije ispunjen uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja te njegovih povezanih osoba kao i u vlasništvu države u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja ( 1,0 ha oranice ili livade po grlu; 2,0 ha pašnjaka po grlu; 3,3 ha krških pašnjaka po grlu ).

Tovno stočarstvo

20 bodova ostvaruje ponuditelj koji se bavi tovnim stočarstvom pod uvjetom da zadovoljava kriterij da je minimalno 30 % ukupnog uzgoja u godini koja prethodi objavi javnog natječaja dolazi iz domaćeg uzgoja. Također, ne smije biti ispunjen uvjet o prosječnom odnosu broja grla stoke i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja te njegovih povezanih osoba ili države u razdoblju od 12 mjeseci koji su prethodili objavi javnog natječaja (1,0 ha oranice ili livade po grlu; 2,0 ha pašnjaka po grlu; 3,3 ha krških pašnjaka po grlu ).

Ponuditelji koji se bave ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje ostvaruju 15 bodova.

Sve buduće objave o pojašnjenima kriterija bodovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta možete pronaći na e-OPG-u!
U slučaju nejasnoća obratite nam se s povjerenjem na kontakt@e-opg.eu!
Loading...