Zakup poljoprivrednog zemljišta: Što trebate znati ?

Zakup poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj predstavlja ključnu temu koja ima veliki utjecaj na poljoprivrednike te  ekonomiju i razvoj ruralnih područja. Poljoprivrednici u Hrvatskoj imaju priliku zakupiti poljoprivredno zemljište koje im je nužno za obavljanje ili proširenje svoje djelatnosti.

Ograničeni resursi vlasničkog zemljišta i visoka cijena kupnje zemlje čine zakup privlačnim izborom za mnoge poljoprivrednike. Kroz zakup, poljoprivrednici mogu proširiti svoje površine, diversificirati proizvodnju, i ostvariti veće prinose. Zakup je također važan za mlade poljoprivrednike i one koji ulaze u poljoprivredni sektor, jer im omogućava pristup zemljištu bez potrebe za prevelikim ulaganjem. Također, postoje i različiti instrumenti kojima se potiče mlade da se bave poljoprivredom koristeći zakup poljoprivrednog zemljišta kao opciju.  

U ovom članku ćemo pojasniti kriterije za zakup poljoprivrednog zemljišta te kako se boduje dosadašnji posjed, vrsta poljoprivredne proizvodnje, prebivalište, mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednice, obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi, ekološki uzgoj, autohtone pasmine, udruživanje i zapošljavanje te udio izravnih plaćanja u ukupnim prihodima od poljoprivrede.

1. Dosadašnji posjed

Kako biste ostvarili maksimalnih 20 bodova u ovoj kategoriji, morate zadovoljiti nekoliko kriterija. Prvo, morate biti u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora ili imati važeći ugovor sklopljen na temelju prethodno provedenog javnog natječaja. Osim toga, morate biti u mogućnosti podmiriti sve obveze povezane s korištenjem zemljišta te ispoštovati sve obveze iz isteklog ugovora.

2. Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavite također utječe na broj bodova koje možete osvojiti. Evo nekoliko primjera:

  • Mliječno govedarstvo: Ako isporučujete mlijeko u odobreni objekt za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla ili ste upisani u Upisnik odobrenih projekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, možete osvojiti čak 30 bodova.
  • Stočarstvo: Ako se bavite uzgojem ženskih rasplodnih grla goveda, ovaca, koza i kopitara, ili svinja, možete dobiti 25 bodova.
  • Trajni nasadi, proizvodnja povrća, šećerne repe, sjemenarstvo i rasadničarstvo: Ako imate najmanje 20% ukupnih oraničnih ili površina pod trajnim nasadima, ili ako se bavite poljoprivrednom proizvodnjom s preradom i 30% prihoda dolazi od prerađenog primarnog proizvoda, možete osvojiti 25 bodova.
  • Kombinirana ratarska i stočarska proizvodnja: Osvojit ćete 25 bodova ako ispunjavate kriterije, a važno je napomenuti da ti kriteriji uključuju i odnos broja grla stoke i površina u vašem vlasništvu.
  • Tovno stočarstvo: Osvojit ćete 20 bodova ako minimalno 30% uzgoja dolazi iz domaćeg uzgoja i također ispunjavate uvjete u pogledu broja stoke i površina.
  • Ostale vrste poljoprivredne proizvodnje: Ostale vrste poljoprivredne proizvodnje donose 15 bodova.

3. Prebivalište i sjedište ponuditelja

Ovisno o vašem prebivalištu i vrsti vašeg gospodarstva, možete osvojiti različit broj bodova. Na primjer, nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnici poljoprivrednih obrta čije je prebivalište na području JLS ili Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave natječaja osvajaju 20 bodova. Fizičke i pravne osobe koje također zadovoljavaju određene uvjete također mogu dobiti bodove, ali u manjim iznosima.

4. Mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednice

Mladi poljoprivrednici, žene poljoprivrednice i pravne osobe koje ispunjavaju određene kriterije dobivaju dodatne bodove. Na primjer, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku objave natječaja nije napunio 41 godinu života osvaja 8 bodova. Isto tako, većinski vlasnici pravnih osoba koje se bave poljoprivredom i koji nisu stariji od 41 godine mogu osvojiti 3 boda. Žene nositeljice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili vlasnice poljoprivrednih obrta koje ne spadaju u kategoriju mladih poljoprivrednika osvajaju 5 bodova.

5. Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi

Ukoliko imate visoku ili višu stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera, ili ako imate najmanje deset godina iskustva u poljoprivredi, možete osvojiti bodove u ovoj kategoriji. Ovo pravilo vrijedi i za nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili vlasnike poljoprivrednih obrta.

6. Ekološki uzgoj i autohtnone pasmine

Ako se bavite ekološkim uzgojem na najmanje 25% svojih površina ili uzgajate hrvatske izvorne zaštićene (autohtone) pasmine najmanje tri godine prije objave natječaja, možete osvojiti 5 bodova u ovim kategorijama.

7. Udruživanje i zapošljavanje

Ako ste član priznate proizvođačke organizacije ili ako imate najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poljoprivrednim poslovima, možete osvojiti bodove. Pravne osobe koje ispunjavaju određene uvjete također mogu dobiti bodove.

Zakup poljoprivrednog zemljišta igra ključnu ulogu u razvoju hrvatske poljoprivrede. On potiče diversifikaciju proizvodnje, omogućava pristup zemljištu za mlade poljoprivrednike, doprinosi ruralnom razvoju i stvaranju radnih mjesta te promiče održive prakse. Institucije trebaju nastaviti podržavati ovu ključnu komponentu poljoprivrednog sektora kako bi osigurali njegov daljnji uspjeh i doprinos hrvatskom gospodarstvu.

Ukoliko razmišljate o zakupu poljoprivrednog zemljišta,  IPS konzalting Vam može pomoći kod pripreme dokumentacije. Obratite nam se s povjerenjem putem e-mail adrese info@ips-konzalting.hr ili telefonskim putem (+385 99 370 5757).
Za više poljoprivrednih tema, posjetite našu web stranicu:
https://e-opg.eu/
Loading...