Otvoreno e-Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o upisniku maslinika
Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o upisniku maslinika.

Pravilnikom se uređuje  oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika maslinika te vrste, kategorije, način i rokovi dostave podataka o maslinicima, maslinama i maslinovom ulju, kao i provjere istih.

Obvezu evidentiranja u Upisnik maslinika imaju sve pravne i fizičke osobe koje se bave:
a) uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, na nasadu/nasadima koji ukupno broje više od 20 stabala maslina, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu
b) preradom ploda maslina u maslinovo ulje, a evidentirane su u Registar subjekata i pripadajućih objekata
c) unosom maslinovog ulja iz Europske unije ili uvozom iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, otkupom, skladištenjem, punjenjem ili pakiranjem maslinovog ulja u svrhu njegovog daljnjeg stavljanja na tržište ili korištenja u prehrambenoj industriji
d) poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina, upisom u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu pri Agenciji za plaćanja smatraju se već evidentiranim u Upisnik maslinika.

E-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o upisniku maslinika dostupno je na poveznici, a otvoreno je do 5. srpnja 2023. godine.
Sve bitne informacije pratite putem e-OPG digitalne platforme!
Loading...