KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, komasacija se definira kao niz administrativnih i tehničkih postupaka kojima se poljoprivredno zemljište koje je rascjepkano na male i nepravilne katastarske čestice sjedinjuje u veće katastarske čestice, pravilnijeg oblika, uređuju se putne i kanalske mreže te nesređeni vlasnički i mnogi drugi odnosi na zemljištu.
Glavni cilj komasacije zemljišta je pružiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, građevina za melioracije, uz očuvanje obilježja krajobraza.
Komasacijom se želi osigurati dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanjem u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se stvara izniman utjecaj na razvitak i unaprjeđenje ruralnih prostora.
Kako bi se osigurala dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, Ministarstvo poljoprivrede  pozvalo je jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb u kojima mogu prijaviti određeno područje, odnosno poljoprivrednu površinu za komasaciju prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.
Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako:
  • se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati
  • se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije
  • izgradnja nove prometne infrastrukture ili drugih infrastrukturnih građevina, kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje usitnjavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI
Zakonom i Programom propisane provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenjem pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije.
DOSTUPNA I RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA
39.816.842 EUR (300.000.000 kuna)
ROK ZA PRIJAVU
Do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojima se dostižu površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.
Više informacija o Javnom pozivu pronađite na stranicama Narodnih novina.
Kod pripreme projektne dokumentacije može Vam pomoći IPS Konzalting, kojem se možete obratiti putem e-mail adrese info@ips-konzalting.hr ili telefonskim putem (+385 99 370 5757).
Za slične teme, posjetite našu web stranicu e.OPG.eu!
Loading...