Otvorene prijave za potporu mladim poljoprivrednicima za unapređenje uvjeta stanovanja u ruralnim područjima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za prikupljanje Zahtjeva za dodjelu potpora iz “Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024″.

Cilj ovog programa je omogućiti dodatnu potporu mladim poljoprivrednicima koji žive u ruralnim područjima za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta, doprinijeti odluci mladih da ostanu živjeti na selu i bave se poljoprivredom te povećati proizvodnju hrane i pružanje usluga u ruralnim područjima.

Program se provodi kroz suradnju Ministarstva poljoprivrede i jedinica lokalne samouprave (JLS). Za JLS-ove koje su donijele vlastiti program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, Vlada je osigurala dodatna sredstva.

Tko se može prijaviti

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su JLS koje su u svojim proračunima za 2024. donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i osigurale financijska sredstva. Pritom, JLS može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

Krajnji primatelji ove potpore su mladi poljoprivrednici koji su najprije zadovoljili uvjete koje propisuje JLS, a koji zatim ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik OPG-a najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja Zahtjeva

Iznos potpore

Mladi poljoprivrednici, prema ovom Programu, mogu ostvariti potporu u iznosu od 100% potpore koju je dodijelila JLS u skladu s uvjetima svog programa. Ako se utvrdi da je ukupni iznos svih zaprimljenih zahtjeva veći od osiguranog, iznos će se razmjerno umanjiti.

Prihvatljiva ulaganja

Prihvatljivi troškovi iz ovog Programa su troškovi kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekta za stanovanje u ruralnom području.

Kako se prijaviti

Zahtjev za dodjelu sredstava podnose jedinice lokalne samouprave uz pomoć obrasca iz Priloga I. ovog javnog poziva. Uz obrazac, JLS mora priložiti odobreni program potpore za stanovanje mladih obitelji, dokaz o javnom pozivu, potvrdu porezne uprave . Zahtjevi se podnose isključivo poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede.

Nakon što Ministarstvo isplati sredstva, JLS su dužne u roku od 60 dana dostaviti dokaze da su sredstva isplaćena krajnjim korisnicima. Odnosno, da su mladi poljoprivrednici dobili sredstva od JLS za troškove kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije kuće.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 30. rujna 2024. godine.

Više informacija pronađite na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Sve bitne informacije za poljoprivrednike pratite na e-OPG stranici.
Loading...